Archív mesiaca: apríl 2016

VČS 2016

Dňa 27.2 2016 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov z Nededze. Hlavným bodom schôdze bolo prednesenie správy o činnosti za rok 2015, správy o hospodárení za rok 2015 a plánu činnosti na rok 2016. Po týchto bodoch nasledovala voľná diskusia, kde sa diskutovalo…
Čítať viac