Brodno 2015

Dňa 9. augusta 2015  sa konala hasičská súťaž v mestskej časti Žilina – Brodno. Hasiči z Nededze sa zúčastnili tejto hasičskej súťaže a obsadili slušné 8.miesto. Pravidlá súťaže boli netradičné, pretože okrem nadzemnej nádrže (kaďe) sa voda čerpala aj z podzemnej nádrže, kde bolo potrebné použiť aj čerpadlo.

11828752_1175897179102616_7687748291942872057_n

Pri súťaži boli vykonané dva požiarne útoky, ktorých čas sa spočítal a vytvoril sa tak výsledný čas. Naši hasiči dosiahli v prvom útoku realizovanom z podzemnej nádrže čas 35,43 sekúnd a v druhom útoku realizovanom z nadzemnej nádrže čas  26,21 sekúnd.


Na prvý pohľad sa môže zdať, že časy útokov nie sú veľmi lichotivé a preto treba podotknúť, že objem čerpadla s ktorým sme sa zúčastnili súťaže bol len 1200 cm3, čo bol najmenší obsah motora na súťaži.

11830734_1025087714192832_70088154_n

Autor: Michal Janek