Činnosť

VČS 2016

Dňa 27.2 2016 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov z Nededze. Hlavným bodom schôdze bolo prednesenie správy o činnosti za rok 2015, správy o hospodárení za rok 2015 a plánu činnosti na rok 2016. Po týchto bodoch nasledovala voľná diskusia, kde sa diskutovalo…
Čítať viac

Správa o činnosti

Výbor hasičského zboru sa stretol za posledné tri mesiace na štyroch výborových schôdzach. Hlavnou témou diskusie bolo odzimovanie hasičskej techniky a správa o činnosti za posledné tri mesiace. Dňa 29.marca 2015 sa štyria naši členovia, Pavol Staňo ml, Peter Staňo,…
Čítať viac