Členovia zboru

 

Meno Priezvisko  Funkcia 
 Peter  Staňo Veliteľ
 Pavol  Staňo Predseda
 Michal  Janek Referent mládeže
 Ľubomír  Staňo Člen
 Michal  Jankovský Člen
 Andrej  Pakoš Člen
 Milan  Turaček Strojník
Michal Turaček Člen
Vladimír Ďugel Strojník
Michal Pavel Člen
Peter Škorvánek Preventivár
Darina Janušová Tajomník
Božena Jankovská Pokladník
Emil Žiak Člen
Zdenko Žiak Zástavník
Ľubomír Harvánek Člen
Ľuboš Harvánek Člen
Anton Mravec Člen
Štefan Bielik Člen
Peter Trnovec Člen
Eduard Mravec Člen
Roman Mravec Člen
Ján Adamec Člen
Rastislav Trnovec Člen
Jozef Trnovec Člen výboru
Ľubomíra Trnovcová Člen
Januš Ľubomír Člen
Vladimír Trnovec Člen
Katarína Ďugelová Člen
Dominik Januš Člen
Peter Staňo ml Člen
Roman Mravec Člen
Jozef Hulák Člen
Marek Ďugel Člen