Hasičská súťaž o Vianočného kapra

V predvečer sviatku sv. Mikuláša (5.12 2015)  sa náš hasičský zbor zúčastnil netradičnej hasičskej súťaže v obci Dolný Hričov. Pravidlá  súťaže  boli  podľa  súťažného  poriadku len s tým rozdielom, že víťaz celej súťaže mohol získať aj vianočného kapra ako odmenu za celkove víťazstvo v súťaži.

12316377_1265600043455497_3326745672533004466_nPočas celého dňa vládla všade príjemná predvianočná atmosféra. V okolitých bufetoch a stánkoch sa predávala dobrá klobáska, vianočný punč a iné dobroty alkoholického aj nealkoholického charakteru. Náš tím mužov so strojom PS 12 1500 dosiahol výsledný čas 20,58 sekúnd a umiestnil sa na 12.mieste. Táto akcia sa nám veľmi páčila a radi si ju znovu zopakujeme.

Autor: Michal Janek                                

Foto: Archív DHZ