Kia Fire Cup 2015

Kia Motors Slovakia je komplex výrobných hál a skladov a preto potrebuje aj vlastný závodný hasičský útvar. V automobilke KIA zastrešuje činnosti hasičského a záchranného zboru externá spoločnosť SAFIRS s.r.o. V rámci športu sa hasiči zo SAFIRSU rozhodli zorganizovať nultý ročník hasičskej súťaže požiarnych družstiev, ktorý sa konal 11.júla 2015.

2

DHZ Nededza sa zúčastnila nultého ročníka hasičskej súťaže a v zmiešanej kategórií šport + klasika obsadila slušné 8.miesto. Pravidlá súťaže boli podľa pravidiel ligy SSHL. Požiarny útok sa vykonal 2 krát a po úspešnom absolvovaní oboch útokov sa dosiahnuté časy spočítali a vytvorili tak výsledný čas. V prvom útok bol dosiahnutý čas 21,15 sekúnd a druhý útok mal čas 20,96 sekúnd.

3Autor: Michal Janek