Medzinárodný deň detí v mobise

Spoločnosť Mobis Slovakia pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 2004. V automobilovom priemysle zamestnáva ľudí z okolia Žiliny a výnimkou nie je ani obec Nededza. Za 11 rokov pôsobenia si obec Nededza a spoločnosť Mobis vybudovali veľmi dobrý vzťah, najmä v oblasti organizovania kultúrno-spoločenských akcií. Jednou z nich bol aj medzinárodný deň detí, ktorý sa konal 20.júna 2015. 

2

Dobrovoľný hasičský zbor Nededza ako činná zložka obce, obdržal pozvánku zúčastniť sa tejto akcie. Ich hlavnou úlohou bolo simulovanie požiarneho útoku na čas. Medzi ďalšie činnosti patrili taktické ukážky pre deti a prezentácia hasičskej techniky.Počas tejto akcie si mohli prítomné deti a ich rodičia vyskúšať aké to je byť hasičom a akým spôsobom sa vykonáva požiarny útok. Za šírenie dobrého mena obce ďakujeme chlapcom z DHZ Nededza.

3 - kópiaAutor: Michal Janek