Latest Posts

Kia Fire Cup 2015

Kia Motors Slovakia je komplex výrobných hál a skladov a preto potrebuje aj vlastný závodný hasičský útvar. V automobilke KIA zastrešuje činnosti hasičského a záchranného zboru externá spoločnosť SAFIRS s.r.o. V rámci športu sa hasiči zo SAFIRSU rozhodli zorganizovať nultý ročník hasičskej…
Čítať viac

Správa o činnosti

Výbor hasičského zboru sa stretol za posledné tri mesiace na štyroch výborových schôdzach. Hlavnou témou diskusie bolo odzimovanie hasičskej techniky a správa o činnosti za posledné tri mesiace. Dňa 29.marca 2015 sa štyria naši členovia, Pavol Staňo ml, Peter Staňo,…
Čítať viac