Správa o činnosti 2016

Od poslednej výročnej členskej schôdze, konanej 27.2 2016, sa výbor stretol na niekoľkých výborových schôdzach. Hlavnými témami diskusie boli nadchádzajúce Veľkonočné sviatky a odzimovanie hasičskej techniky a jej údržba. V marci sa počas Veľkonočných sviatkov uskutočnilo stráženie božieho hrobu v kostole, čo je pre našich hasičov už každoročná tradícia. Dňa 1.mája 2016 sme sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši vo Varíne a rovnako sme sa 8.mája zúčastnili aj svätej omše v obci Gbeľany. V mesiacoch apríl, máj a jún sme sa zúčastnili brigády v lese, kde sa vykonávalo pálenie haluziny. Počas osláv medzinárodného dňa detí, dobrovoľný hasičský zbor spolu s obecným úradom obce Nededza zorganizovali detské hry a súťaže, kde hasičské družstvo mužov predviedlo požiarny útok pre deti. 12959581_1359965434018957_1243613763_o

imgZúčastnili sme sa aj niekoľkých hasičských súťaží a hasičských akcií. Prvá  tohtoročná akcia, ktorej sme sa zúčastnili, bol 2.ročník Medzinárodného zrazu vozidiel Avia. Súťažili sme v rámci niekoľkých súťažných disciplín. Pre nás špeciálnou súťažou bola disciplína s názvom “Najkrajšia Avia zrazu”, v ktorej sme obsadili fantastické 1.miesto. Súčasťou tejto disciplíny bol vzhľad vozidla, vnútorne vybavenie vozidla, slušnosť a kolektívnosť družstva. Dňa 29.5 sme sa zúčastnili obvodového kola v obci Krasňany, kde sme obsadili len 12.miesto a celkovo sme boli neklasifikovaným družstvom.

IMG_081413214731_1386881384660695_1764557739_o

Okrem obvodového kola v Krasňanoch sme sa zúčastnili aj prvého ročníka hasičskej súťaže KIA FIRE CUP, ktorá sa konala 11.6 2016 v areáli automobilového závodu Kia Motors Slovakia. Naše družstvo mužov tu obsadilo pekné 8.miesto s dvoma časmi 19,33 a 19,22 sekúnd. V ten istý deň sme išli aj na nočnú hasičskú súťaž do Brodna, kde sme žiaľ v absolútnej tme obdržali len diskvalifikáciu. V nedeľu 19.júna sme si odskočili na Kysuce do Dolného Vadičova, kde sa konala hasičská súťaž o pohár Michala Káčerika, kde sa po prvý krát zúčastnilo aj naše B družstvo. A družstvo obsadilo 14.miesto s časom 19,88 sekúnd. B družstvo obsadilo 19.miesto s časom 54,24 sekúnd. Išlo o ich prvú súťaž v sezóne 2016.

DSC_0191Špeciálna bola medzinárodná súťaž v Českom mestečku Řeka, ktorá sa konala 2.7 2016. Prvý krát sme išli na medzinárodnú súťaž, kde sme si vyskúšali aj súťaženie so športovými hadicami. S časom 18,90 sekúnd sme tu obsadili pekné 5.miesto. Poslednou súťažou bola hasičská súťaž v obci Ochodnica, ktorá sa konala 30.7 2016. Na tejto súťaži sme obsadili celkové 7.miesto, kde sme dosiahli zatiaľ svoj najlepší čas a to 18,70 s. Súťaže v Ochodnici sa zúčastnilo aj B družstvo, ktoré dosiahlo čas 24,20 sekúnd. V tento deň sa niekoľkí naši členovia zúčastnili osláv výročia založenia hasičského zboru v obci Mojš, kde sa konala aj slávnostná svätá omša. 20160702_095942

Autor: Michal Janek

Foto: Archív DHZ