Súčasnosť

Ako každý dobrovoľný hasičský zbor, aj ten v Nededzi má svoj vlastný hasičský výbor. Základnými členmi výboru sú predseda a veliteľ. Súčasným predsedom, zvoleným v roku 2013, je Pavol Staňo a veliteľom Peter Staňo. Ďalšie funkcie v súčasnosti zastávajú: pokladník – Božena Jankovská, tajomník – Darina Janušová, referent pre mládež –  Michal Janek, strojník – Vladimír Ďugel a ďalší.

DHZ Nededza sa v súčasnosti zameriava na protipožiarnu prevenciu a výchovu občanov, najmä pri predchádzaní požiarov v rámci obce. Požiarne družstvo mužov sa pravidelne zúčastňuje súťaží v požiarnom útoku, kde dosahujú priemerné výsledky. Jedným z posledných úspechov bolo 4. miesto v súťaži o pohár starostu obce Dolná Tižina. Rovnako sa snaží aj o výchovu detí a mládeže, kde je veľkou snahou výboru znovu-založenie žiackeho požiarneho družstva Plameň a dorasteneckého družstva. Túto činnosť si zobral na starosť referent mládeže.

DHZ Nededza_hody_sucastnost

Dobrovoľný hasičský zbor je neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života v obci. Je prítomný pri významných výročiach alebo sviatkoch. Každoročne sa zúčastňuje cirkevných obradov počas Veľkej noci a tiež pohrebných obradov zosnulých členov zboru. Hasiči ďalej pomáhajú pri organizovaní športových hier pre deti, sú spoluorganizátorom hodových slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, zabezpečujú osadenie vianočného stromčeka v obci a vykonávajú protipožiarne prehliadky domov. V roku 2015 zbor eviduje 42 aktívnych členov, z toho 4 ženy.

Pri všetkých týchto príležitostiach zbor samozrejme sprevádza aj jeho zástava. Zástavu nosí vždy jeden z členov–zástavník, v súčasnosti Zdenko Žiak, v minulosti jeho otec Emil Žiak. Nachádzajú sa na nej nápisy:„Nech nám je svätý Florián na pomoci“. „Zástava zhotovená v roku 1991.“

Názov organizácie sa viackrát menil. V minulosti to bol Obecný hasičský zbor (OHZ), no súčasný názov je Dobrovoľný hasičský zbor Nededza. Veľkou zmenou pre hasičov Nededze bolo presťahovanie zbrojnice a skladu do nových priestorov. Hasičské auto Avia A 30, dve prenosné požiarne striekačky PS 12 R1 s objemmi motorov 1500 cm3 a 1200 cm3, plávajúce čerpadlo a ostatné príslušenstvo tak dostalo novú priestrannú garáž a sklad.

hasicska zbrojnica s autom_rok 2014

Autor: Michal Janek