VČS 2016

Dňa 27.2 2016 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov z Nededze. Hlavným bodom schôdze bolo prednesenie správy o činnosti za rok 2015, správy o hospodárení za rok 2015 a plánu činnosti na rok 2016. Po týchto bodoch nasledovala voľná diskusia, kde sa diskutovalo predovšetkým na tému činnosti DHZ Nededza pre nasledujúci rok a získavanie nových členov do našich radov. Za rok 2015 sa nám podarilo získať do našich radov 5 mladých hasičov a preto chceme v tomto trende pokračovať aj v nasledujúcom roku a získať ďalších nových členov. Okrem výboru hasičov a všetkých členov DHZ Nededza sa na výročnej schôdzi zúčastnil aj starosta obce Peter Vajda.

Autor: Michal Janek                                

Foto: Archív DHZ